Služby klientom

Služby klientom

Spojenie viacerých oblastí podnikania za účelom ochrany proti neuhradeným faktúram

Hlavným poslaním spoločnosti Coface je poisťovanie firiem - od malých a stredne veľkých podnikov až po nadnárodné spoločnosti - proti neplateniu faktúr, ktoré by mohlo ohroziť ich činnosť. Navrhli sme tak celú škálu riešení poistenia pohľadávok, spĺňajúcich 3 najdôležitejšie požiadavky, ktoré firmy vyjadrujú najmä v súvislosti s vývozom: poistenie ich pohľadávok, krytie rizík šité na mieru ich podnikania a vyhodnocovanie trhov .
 
Táto ochrana "made by Coface" je založená na výkonnom preventívnom systéme: naši experti po celom svete vykonávajú analýzy finančnej stability firiem a snažia sa predvídať oneskorené platby. Vďaka tomuto nepretržitému skúmaniu sme schopní poskytnúť spätnú väzbu ohľadom celého zákazníckeho portfólia alebo jeho časti.
 
Naša hlboká znalosť odberateľov a trhov nám umožňuje ponúkať na mieru prispôsobené poradenstvo a služby, ako aj podniknúť rýchle kroky tam, kde sa riziko nezaplatenia faktúr stane skutočnosťou. Táto schopnosť rýchlej reakcie sa opiera o úzke väzby, ktoré máme s našimi zákazníkmi, a to vďaka našej priamej prítomnosti v 60 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobíme od roku 1993. Spolupracujeme so špecializovanými maklérmi s celoštátnou či regionálnou pôsobnosťou. Máme k dispozícii špeciálne vyčlenený tím pre starostlivosť o kľúčových zákazníkov v Bratislave. Okrem poistenia pohľadávok ponúka Coface tiež poskytovanie obchodných informácií a služby súvisiace s vymáhaním obchodných pohľadávok .

Náš cieľ: čo nás ženie dopredu

Naše riešenia

Mapa krajín podľa rizika

Vyberte krajinu:

Vyberte krajinu:

Ekonomické štúdie
  • Slovak
  • English