Služby klientom

Inkaso pohľadávok

Zvýšte svoju likviditu

Zvýšte svoju likviditu

Vymáhanie obchodných pohľadávok je kľúčový aspekt riadenia úverových rizík. Spoločnosť Coface sa špecializuje na tieto časovo náročné postupy, a tak spoločnostiam umožňuje sústrediť sa na svoje kľúčové činnosti. Účasť tretej strany združujúcej viac veriteľov tiež urýchľuje a zefektívňuje celý proces vymáhania pohľadávok. Tak pomáhame znižovať riziko, zvyšovať likviditu, zlepšiť hotovostné toky a zvýšiť návratnosť vloženého kapitálu, čo vedie k vyššiemu úverovému hodnotenia našich klientov.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ INKASO POHĽADÁVOK:
  • inkaso pohľadávok v rámci B2B na národnej a medzinárodnej úrovni;
  • inkaso mimosúdne aj inkaso právnou cestou;
  • outsourcing inkasa umožní zacielenie na vlastné kľúčové činnosti;
  • úzky kontakt s dlžníkmi vďaka prítomnosti špecialistov Coface vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.
Coface uplatňuje flexibilný a adaptabilný prístup prípad od prípadu:
  • inkaso nesporných pohľadávok v rámci B2B na národnej aj medzinárodnej úrovni;
  • podmienky splácania dlhov sú upravené podľa charakteru danej pohľadávky, dlžníka a zákazníka;
Inkaso Coface je profesionálne vďaka:
  • znalosti procesných krokov vymáhania pohľadávok špecialistov Coface či externých advokátov;
  • zhromaždeniu požiadaviek od viacerých veriteľov;

Štandardné inkasné kroky zahŕňajú spísanie upomienky, telefonickú intervenciu, osobné návštevy a vyjednanie splátkového kalendára.

Na stiahnutie

Nahor
  • Slovak
  • English