Služby klientom

Inkaso pohľadávok

Zvýšte svoju likviditu

Zvýšte svoju likviditu

Vymáhanie obchodných pohľadávok je kľúčový aspekt riadenia úverových rizík. Spoločnosť Coface sa špecializuje na tieto časovo náročné postupy, a tak spoločnostiam umožňuje sústrediť sa na svoje kľúčové činnosti. Účasť tretej strany združujúcej viac veriteľov tiež urýchľuje a zefektívňuje celý proces vymáhania pohľadávok. Tak pomáhame znižovať riziko, zvyšovať likviditu, zlepšiť hotovostné toky a zvýšiť návratnosť vloženého kapitálu, čo vedie k vyššiemu úverovému hodnotenia našich klientov.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ INKASO POHĽADÁVOK:
 • inkaso pohľadávok v rámci B2B na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • inkaso mimosúdne aj inkaso právnou cestou;
 • outsourcing inkasa umožní zacielenie na vlastné kľúčové činnosti;
 • úzky kontakt s dlžníkmi vďaka prítomnosti špecialistov Coface vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.
Coface uplatňuje flexibilný a adaptabilný prístup prípad od prípadu:
 • inkaso nesporných pohľadávok v rámci B2B na národnej aj medzinárodnej úrovni;
 • podmienky splácania dlhov sú upravené podľa charakteru danej pohľadávky, dlžníka a zákazníka;
 • zadanie požiadavky na presadzovanie, monitorovanie inkasných krokov, hlásenia o stave prípadu a štatistika on-line prostredníctvom internetovej aplikácie DCON.
Inkaso Coface je profesionálne vďaka:
 • znalosti procesných krokov vymáhania pohľadávok špecialistov Coface či externých advokátov;
 • zhromaždeniu požiadaviek od viacerých veriteľov;
 • rýchlej elektronickej výmene veľkých objemov dát medzi systémami našich klientov a DCON.

Štandardné inkasné kroky zahŕňajú spísanie upomienky, telefonickú intervenciu, osobné návštevy a vyjednanie splátkového kalendára.

DCON - SPRÁVA inkasných PRÍPADOV ON-LINE

Naši špecialisti pracujú s on-line databázou mimosúdneho inkasa pohľadávok ( DCON ) a využívajú aj aktuálne informácie z našej informačnej databázy ( ICON ), ktorá obsahuje viac ako 12 miliónov spoločností z regiónu strednej a východnej Európy . Naši klienti majú ako on - line používatelia mnohé výhody :
 • objednávka inkasa, správy o stave a štatistika prostredníctvom databázy ICON ;
 • prehľad portfólia prípadov ;
 • sledovanie jednotlivých krokov v rámci inkasa prípadu ( upomienka , telefonická intervencia , osobné návštevy a vyjednanie splátkového kalendára ) ;
 • priama komunikácia so špecialistami Coface , ktorí na prípade pracujú ;
 • elektronická výmena veľkých objemov dát medzi vašimi systémami a našou on-line databázou mimosúdneho inkasa .
Prejdite do databázy DCON alebo požiadajte o on-line prístup, ak ho ešte nemáte!

INkasujte svoje pohľadávky online - CofaNet Debt Collection

CofaNet Debt Collection - Online aplikácia

Náš bezpečný on-line nástroj CofaNet Debt Collection zjednodušuje a urýchľuje proces inkasa pohľadávok pričom využíva naše celosvetové skúsenosti a sieť. Spravujte svoje nevyrovnané dlhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

HLAVNÉ VLASTNOSTI COFANET DEBT COLLECTION
- najnovšie informácie o jednotlivých prípadoch dostupné online a kedykoľvek
- jednoduché online vytváranie nových prípadov
- online sledovanie jednotlivých krokov inkasa pohľadávok
- prehľad portfólia prípadov vrátane online zobrazenia a možnosť ich exportu pre štatistiky a správy
- hromadné zadanie viacerých pohľadávok
- priama komunikácia s expertmi pre vymáhanie pohľadávok

Na stiahnutie

Nahor
 • Slovak
 • English