Služby klientom

Poistenie pohľadávok

Či už podnikáte výhradne na Slovensku, alebo medzinárodne, je veľmi dôležité sa chrániť pred neuhradenými faktúrami, ktoré môžu výrazne spomaliť vaše podnikanie a predstavujú  hrozbu pre vašu spoločnosť.
 
COFACE REFLEKTUJE NA VAŠE POTREBY  
Poistenie vašej spoločnosti je nesmierne dôležité pre jej dlhodobé fungovanie. Vďaka našej databáze pokrývajúcej viac ako 65 miliónov spoločností po celom svete, v kombinácii so sieťou inkasných expertov v 100 krajinách, vám v Coface ponúkame jedinečné znalosti o vašich zákazníkoch, ktoré Vám pomôžu urobiť objektívne a presné rozhodnutia.
Poistenie pohľadávok
Príklad z praxe
Coface poisťuje obchodné pohľadávky slovenského podniku, ktorý vyrába aromatické prísady. Táto spoločnosť, ktorá má originálne know-how a výbornú povesť, bola blízko k získaniu svojej prvej veľkej zmluvy s veľkoobchodným predajcom.
 
Po dôkladnej analýze obchodného partnera Coface upozornil svojho zákazníka na riziko nezaplatenia. Generálny riaditeľ na základe podnetu od riaditeľa výroby a riaditeľa obchodu bol aj napriek tomu naklonený realizácii obchodu, ktorý predstavoval zvýšenie ročných tržieb o 5 %.
 
Po ďalšom zvážení sa finančný riaditeľ rozhodol pre stretnutie s analytikom spoločnosti Coface, ktorý ho upozornil na eminentné problémy potencionálneho obchodného partnera. Na základe tejto diskusie sa obchod nezrealizoval a zákazku prebrala konkurencia. Konkurenčná spoločnosť však nedostala zaplatené faktúry z dôvodu vyhlásenia konkurzu jej nového obchodného partnera a to len niekoľko týždňov po stretnutí s expertom spoločnosti Coface.

Naša ponuka šitá na mieru vašim potrebám

O poistení pohľadávok

Coface TopLiner

Coface Global Solutions

Coface TradeLiner

Coface EasyLiner

  • Slovak
  • English