Služby klientom

Dashboards

Najmodernejšie online riešenia pre analýzu výkonu vášho riadenia rizika

Coface Dashboard

Dashboard je najmodernejšie online riešenie, ktoré Vám pomáha vizualizovať a spravovať vaše portfólia, monitorovať výkonnosť riadenia rizík a nastavovať vašu stratégiu pre bezpečnejšie obchodovanie.

Coface Dashboard

Exkluzívny produkt pre konsolidovaný reporting vášho Coface portfólia

Pridaná hodnota k Vašej poistnej zmluve u Coface:
  • Získate ucelený prehľad o Vašom portfóliu, prehľadne podľa krajov, divízií alebo odvetví
  • Môžete sa pozrieť do histórie svojho portfólia a urobiť si porovnanie
  • Identifikujte agregátne riziká na skupiny odberateľov
  • Vážená expozícia Vášho portfólia je zhrnutá na prvý pohľad
  • Môžete sledovať súbor hlásených prípadov
  • Zamerajte sa na zásadné informácie prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti
  • Rozšírte zdroje údajov a komunikujte o svojich pohľadávkach s internými aj externými zainteresovanými stranami

Na stiahnutie

Nahor
  • Slovak
  • English