Služby klientom

Riadenie rizika / poradenstvo

Optimalizujte systémy riadenia pohľadávok a znížte tak svoje náklady

Optimalizujte systémy riadenia rizika a znižujte tým náklady

Cieľom našich poradenských služieb v oblasti riadenia úverových rizík je analyzovať existujúce systémy a vyhľadávať možnosti zlepšenia procesov s cieľom znižovania nákladov.

 

Konzultanti spoločnosti Coface využívajú informácie z našej informačnej databázy ICON a informácie od našich skúsených tímov pracujúcich v oblasti inkasa. Podľa potreby spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok právnou cestou a na konkurzné konanie. Tiež úzko spolupracujeme s oddelením rizík jednotlivých krajín a oddelením ekonomického výskumu skupiny Coface i s našimi miestnymi ekonómami.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ PORADENSTVO V OBLASTI RIADENÍ RIZIKA:
 • inkaso pohľadávok v rámci B2B na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • inkaso mimosúdne aj inkaso právnou cestou;
 • outsourcing inkasa umožní zacielenie na vlastné kľúčové činnosti;
 • úzky kontakt s dlžníkmi vďaka prítomnosti špecialistov Coface vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.

Vaše výhody:

 • analýza dlžných súm;
 • zhodnotenie metód vymáhania a odporúčania, ako sa zlepšiť;
 • zaškolenie zamestnancov v oblasti správy pohľadávok;
 • poradenstvo vo veci úpravy účinných upomienok a účinných metód vymáhania;
 • právna podpora pred vlastným postupom vymáhania a konkurzným konaním, v jeho priebehu a po jeho skončení;
 • analýza úverových rizík špecifických odvetví alebo trhov na základe úverového hodnotenia spoločností a štatistík insolvencie.
Nahor
 • Slovak
 • English