Služby klientom

Správa pohľadávok

Optimalizujte systémy riadenia pohľadávok a znížte tak svoje náklady

Outsourcujte správu pohľadávok

S podporou odborníkov spoločnosti Coface na správu pohľadávok môžu spoločnosti zvýšiť obrat pohľadávok, a tak znížiť potrebu externého financovania.
 
Služby správy pohľadávok spoločnosti Coface pokrývajú proces týkajúci sa pohľadávok po splatnosti. Náš modulárny prístup umožňuje klientom outsourcovať celé portfólio pohľadávok alebo len jeho vybrané segmenty. Profesionálne tímy a efektívne pracovné procesy prispievajú k racionalizácii celého procesu inkasa.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ SPRÁVU POHĽADÁVOK:
  • modulárny prístup podľa charakteru portfólia pohľadávok;
  • zvýšenie obratu pohľadávok;
  • konzultácie s odborníkmi na celý proces správy pohľadávok;
  • úzky kontakt s dlžníkmi vďaka prítomnosti špecialistov Coface vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.

Vaše výhody:

  • outsourcovanie inkasa celého portfólia pohľadávok, alebo len špecifických častí inkasa v rámci B2B;
  • podpora procesov po fakturácii - zaslanie upomienok, osobné rokovania s dlžníkom, overenie bonity dlžníka, návrhy splátkových kalendárov, podanie žaloby alebo návrhu na insolvencii;
Nahor
  • Slovak
  • English