Služby klientom

O poistení pohľadávok

Ako to funguje?

Jedná sa o účinný nástroj na riadenie finančných rizík, ktorý chráni vašu spoločnosť pred vznikom možných strát vyplývajúcich z nezaplatených faktúr z obchodného styku.
Poistenie pohľadávok vás chráni v prípade nepredvídateľného platobného zlyhania vašich zákazníkov a vaša spoločnosť tak nebude nepriaznivo zasiahnutá; jedná sa tiež o nástroj, ktorý vám pomôže riadiť vaše riziká.
  • Prístup ku kreditným informáciám a analýze trhu od celosvetového lídra v oblasti poistenia pohľadávok
  • Efektívne a odborné posúdenie finančného zdravia vašich zákazníkov
  • Odškodnenie nezaplatených faktúr od vašich zákazníkov
  • Globálne služby v oblasti vymáhania pohľadávok
Circle-Credit-Insurance

AKÝ JE VPLYV NEZAPLATENÝCH FAKTÚR NA VÁŠ OBRAT?

 25% všetkých bankrotov firiem vzniká v dôsledku neuhradených faktúr

Každý deň poskytujete svojim zákazníkom dodávky s odloženou splatnosťou. Je to určite súčasť vašej každodennej činnosti, a preto si možno ani neuvedomujete, akým prípadným rizikám sa môžete vystavovať.
 
Čo sa ale stane, keď sa váš zákazník dostane do platobnej neschopnosti? Keď jeho firma ukončí svoju činnosť? Keď miestna vláda náhle zamedzí prevodu platieb alebo vyhlási devalváciu svojej meny?
 
Možno ste doteraz nepoznali niektorú z týchto situácií, ale 25% všetkých bankrotov firiem vzniká v dôsledku neuhradených faktúr.
 
Aké množstvo z vašich celkových aktív tvoria nezaplatené faktúry a potrebujú ochranu?

 

ZISTITE, AKÝ VPLYV MAJÚ NEZAPLATENÉ FAKTÚRY NA VAŠE PODNIKANIE
Pomocou bežca nastavte hodnoty zodpovedajúce Vašej spoločnosti:
Prevádzková
marža


Neuhradená
čiastka


Táto simulácia Vám prezentuje dodatočný obrat, ktorý je potrebné generovať, aby ste vykryli nezaplatené faktúry.
Vo vašom prípade, ak je výška dlhu50.000 Vaša spoločnosť by mala vygenerovať obrat vo výške 500.000 pri Vašej prevádzkovej marži 5% .
Nahor
  • Slovak
  • English