Služby klientom

Monitoring

Sledujte vývoj bonity svojich obchodných partnerov

SLEDUJTE VÝVOJ BONITY SVOJICH OBCHODNÝCH PARTNEROV

Prostredníctvom monitorovacích služieb klienti Coface získavajú pravidelné, aktuálne informácie o rôznych zmenách u svojich obchodných partnerov. Vďaka tejto službe môžu klienti zlepšiť procesy rozhodovania v oblasti riadenia úverových rizík svojich obchodných partnerov. Ponúkané služby majú vysokú kvalitu a môžu byť upravené podľa potrieb klientov.

ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY, PREČO VYUŽIŤ SLEDOVANIE RIZÍK SPOLOČNOSTI:

 • sledovanie až 28 parametrov;
 • riešenie na mieru a úplne automatizovaný systém sledovania;
 • automatická kontrola zmien 24 hodín denne 7 dní v týždni;
 • dostupné v 13 krajinách regiónu strednej a východnej Európy.
Vysoká kvalita preto, že:
 • ide o systém včasného varovania, ktorý pokrýva 13 krajín regiónu strednej a východnej Európy v rámci jednej databázy;
 • Coface zaručuje aktuálne preverenie rizík firiem, ak sledované portfólio nebolo hodnotené v období posledných 12 mesiacov;
 • Coface zabezpečuje automatickú kontrolu zmien údajov v ICON 24 hodín denne 7 dní v týždni v súlade s vopred stanovenými postupmi;
 • ide o včasné oznámenie zmien parametrov oproti predchádzajúcemu a súčasnému stavu.
Upravené podľa vašich potrieb, pretože:
 • si podľa svojich potrieb môžete zvoliť niektorú z širokej ponuky monitorovacích služieb;
 • tieto služby môžete kombinovať s našimi kreditnými informáciami;
 • si môžete zvoliť až 28 jednotlivých parametrov sledovanie alebo automatickú kontrolu úplnej účtovnej závierky.

ICON - NAJVÄČŠIA UCELENÁ databázA informácií o firmách V regióne strednej a východnej EURÓPY

 
Naša databáza spoločností (ICON) obsahuje viac ako 12 miliónov spoločností z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Kosova, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Moldavska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska , Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a krajín SNŠ.
 

Na stiahnutie

Nahor
 • Slovak
 • English