Služby klientom

Excellent Sme

Excellent Sme - Prvý elektronický certifikát bonity spoločností

VÝHODY:

 • z pohľadu trhu
 • z pohľadu zákazníka
 • z pohľadu malého a stredného podniku - držiteľa certifikátu
Projekt prináša certifikáciu spoločností v spolupráci s obchodnými komorami, ktorého cieľom je propagovať spoločosti s preukázateľne dobrou bonitou a platobnou disciplínou.

V spojitosti s technológiou Safesign navyše umožnuje unikátnu prezentáciu certifikátov na internetových stránkach a ochranu Vašich webstránok pred zneužitím. Hlavným cieľom je pomáhať malým a stredným podnikom propagovať svoju kvalitu predovšetkým prostredníctvom internetu.

Z POHĽADU TRHU
 • Zvýšenie transparentnosti trhu
 • Podpora dobrých obchodných praktík
 • Spoľahlivejšie a bezpečnejšie podnikanie
 • Súlad so smernicami EÚ na podporu úspešných malých a stredných podnikov
 
Z POHĽADU ZÁKAZNÍKA
 • Dôvera
 • Zníženie finančných a iných rizík
 • Úverová bonita
 • Overenie totožnosti spoločnosti na internete
 • Overenie pravosti internetovej stránky
Z POHĽADU MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKU – DRŽITEĽA CERTIFIKÁTU
 • Zviditeľnenie
 • Dôveryhodnosť
 • Viac miestnych a medzinárodných obchodných príležitostí
 • Bezpečnosť internetovej stránky (ochrana pred phishingom a kopírovaním)
 
Viac informácii nájdete na www.excellentsme.com
Nahor
 • Slovak
 • English