Služby klientom

Policy Master

Online riešenie, ktoré vám pripomenie dôležité termíny a efektívnejšie riadi kreditné limity

Výhody:

  • Úspora času v rámci správy vášej poistnej zmluvy. 
  • Aj napriek automatizácii budete mať plnú kontrolu nad rozhodnutiami. 
  • Zníženie rizika zlého riadenia vášho poistenia: optimalizuje krytie, vyhnete sa zmeškaniu termínov a potenciálne nákladným chybám.
  • Ako manažér sa môžete uistiť o kvalite riadenia poistenia poverenými zamestnancami.
CofaNet Policy Master Logo

 

CofaNet Policy Master will help you to manage your credit insurance contract more efficiently. Just upload due invoices and CofaNet Policy Master will match the real outstanding balances with the credit limits.

 

Based on this analysis, CofaNet Policy Master provides you with a real vision of your exposure to customer related risks and suggests appropriate actions.

CofaNet Policy Master PRINESIE prehľadné riešenie do správy VAšEJ POistnej zmluvy
S CofaNet Policy Master nikdy nezmeškáte termín! CofaNet Policy Master vás upozorní keď sú vaše faktúry po splatnosti, na dosiahnuté termíny (Hlásenia o pohľadávke po lehote splatnosti / Žiadosť o intervenciu) alebo keď sú úverové limity v rozpore so skutočne potrebnou sumou.
 
 
 

Na stiahnutie

Nahor
  • Slovak
  • English