Služby klientom

Inkaso pohľadávok

Oneskorené platby môžu negatívne ovplyvniť vaše podnikanie - ak tento problém neriešite správnym spôsobom. Preto si táto činnosť vyžaduje vysokú úroveň právnej odbornosti a globálnu sieť akou je Coface.
COFACE REFLEKTUJE NA VAŠE POTREBY
Inkasní špecialisti Coface Central Europe disponujú komplexnými znalosťami podnikateľských kultúr v regióne strednej a východnej Európy a podrobnou znalosťou ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú platobnú morálku.
Inkaso pohľadávok
Príklad z praxe
Americký vývozca elektrických zariadení má problém s neplatením pohľadávky zo strany brazílskeho odberateľa. Právni poradcovia spoločnosti ani jej finančný riaditeľ nemajú znalosti o brazílskej legislatíve a nevedia, ako v tomto prípade postupovať.
 
Preto oslovili spoločnosť Coface, ktorá má kanceláriu v Brazílii od roku 1998. Coface tím kontaktuje brazílskeho odberateľa. Vzhľadom k tomu, že u tohto obchodníka nastali problémy s platobnou neschopnosťou, došlo k dohode. Riešením je v tomto prípade splátkový kalendár, počas 10 mesiacov tento odberateľ uhradí vzniknutú pohľadávku.
 
Po splatení pohľadávky sa na základe analýzy spoločnosti Coface americký exportér rozhodol pokračovať vo vzťahu s týmto predajcom. Od tejto doby je predajca spoľahlivým partnerom.

NAŠA PONUKA ŠITÁ NA MIERU VAŠIM POTREBÁM

Inkaso pohľadávok

Správa pohľadávok

Riadenie rizika / poradenstvo

  • Slovak
  • English